ไทยพร้อมบุกซาอุฯ จับคู่ค้าธุรกิจสุขภาพ อาหาร เทคโนโลยีการเกษตร

ไทยพร้อมบุกซาอุดีอาระเบีย เตรียมจัดงาน Thailand Mega Fair & Festival 2023 ที่กรุงริยาด มั่นใจจับคู่ค้าธุรกิจ สุขภาพ อาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และบริการได้รับความนิยม

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อต้นปี 2565 ถือได้ว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่จะทำให้ไทยและซาอุดีอาระเบียได้แลกเปลี่ยนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และมิติอื่นๆ กันมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านบริการทางอากาศ โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ว่าด้วยบริการทางอากาศระหว่างไทยและซาอุฯ เพื่อยกระดับความเชื่อมโยงทางอากาศ

ทั้งนี้ จะทำให้ทั้งสองประเทศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินโดยสารระหว่างกันจาก 9 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็น 42 เที่ยวต่อสัปดาห์ และการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินขนส่งสินค้าและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ โดยข้อตกลงบริการทางอากาศเป็นหนึ่งในข้อตกลงหลายฉบับหลังจากไทยและซาอุฯ เห็นพ้องที่จะฟื้นฟู กว่า 33 ปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเอกชนรายแรกของไทย ที่ได้นำคณะภาคธุรกิจของไทย เดินทางเยือนซาอุฯ อย่างเป็นทางการร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเมื่อ พ.ค.65 โดยในการเยือนครั้งนั้น นับเป็นการเปิดประตูให้กับภาคเอกชนครั้งสำคัญ และเป็นโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการตัวจริงของซาอุฯ

ไทยพร้อมบุกซาอุฯ

โดยจะเห็นได้ว่านักธุรกิจชาวซาอุฯ ก็มีความพร้อมที่จะเจรจา และมีความสนใจที่จะร่วมลงทุนกับประเทศไทยในหลากหลายสาขาธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านสุขภาพ อาหาร และการบริการ ซึ่งได้มีหลายบริษัทของไทยเริ่มเข้าไปลงทุนในซาอุฯ แล้ว ไม่ว่าจะเป็น PPT OR, SCG, เครือดุสิตธานี และหลากหลายสาขาธุรกิจที่กำลังเข้าไปแสวงหาโอกาสใหม่ในซาอุฯ

ล่าสุด สภาหอการค้าฯ จะได้ร่วมกับ กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ในการร่วมกันจัดงาน Thailand Mega Fair & Festival 2023 ซึ่งจะเป็นการยกทัพผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าที่มีความโดดเด่นของไทย อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ท่องเที่ยวและบริการ สุขภาพและการแพทย์

รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตร พลังงาน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง ร่วมจัดแสดง ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และอาจถือได้ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าและบริการของไทย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซาอุฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ สภาหอการค้าฯ เชื่อว่า Thailand Mega Fair & Festival 2023 จะเป็นเวทีที่ยกระดับสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่รู้จักในซาอุฯ และตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นเป็นโอกาสเชื่อมโยงทางการค้าระหว่าง ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ทั้งกลุ่มธุรกิจ B2B และ B2C ของทั้งสองประเทศ

รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในตลาดตะวันออกกลางที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง งานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการขยายการค้า การลงทุน ระหว่างไทยและซาอุฯ ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไป

นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับงานการจัดงาน Thailand Mega Fair & Festival 2023 – The Kingdom of Saudi Arabia ในวันที่ 13-16 ธ.ค.66 ณ The Arena Riyadh กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ ถือเป็นงานที่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ B2B และ B2C ที่ต้องการขยายตลาด

รวมถึงการมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ การสรรหาพาร์ตเนอร์ ผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ การเพิ่มโอกาสการเชื่อมโยงทางการค้า ของสินค้าและบริการของไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซาอุฯ เนื่องจาก ซาอุฯ เป็นประตูสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2022 มี GDP per capital: 27,941 ด้วยจำนวนประชากร 36 ล้านคน

ประชากรมีกำลังซื้อสูงและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจของซาอุฯ มีอัตราการเติบโตในหลายภาคส่วน จากขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของโลก คาดว่าจะขึ้นสู่อันดับที่ 15 เพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจาก 3.8% เป็น 5.7% ของ GDP พร้อมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศตลอดจนวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างสามทวีป

โดยการเติบโตนี้ส่งผลให้เกิดการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง กลายเป็นหนึ่งในยี่สิบประเทศที่มีเศรษฐกิจโลกที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสมาชิกของ G20 ซาอุฯ จึงเป็นหนึ่งในประเทศหลักในเศรษฐกิจโลกและตลาดน้ำมันโลก การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่รักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงิน ภาคการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ

เห็นได้ชัดจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในราชอาณาจักร และความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาคเอกชนสนับสนุนการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นในการลงทุนในทุกภาคส่วน รวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยโครงการ Mega Project มากมาย

เช่น การสร้างสนามบินใหม่ในกรุงริยาด, โครงการเมืองใหม่ NEOM ที่มูลค่าโครงการสูงถึง 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ, The Line ชุมชนแห่งอนาคตที่ทอดยาว 170 กิโลเมตร, สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกิจกรรมด้านความบันเทิงต่างๆ ภายในประเทศ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทย สามารถขยายตลาดเพื่อเปิดการค้าระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการ นักลงทุน ด้านต่างๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม ท่องเที่ยวและบริการ สุขภาพและการแพทย์ เทคโนโลยีการเกษตร พลังงาน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การก่อสร้างและการตกแต่ง ที่ต้องการจะขยายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น

โดยมีแนวคิดหลักคือ เพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจ, ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน, หาคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้า, ขยายดิสทริบิวเตอร์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปยังประเทศซาอุฯ รองรับความต้องการที่หลากหลายและต้องการสินค้าไทยจำนวนมากในตลาดซาอุฯ ทางบริษัทฯ คาดหวังมีผู้เข้าร่วมงาน 12,000 คน โดยมีคนไทยเข้าร่วมงาน 200 บูธ และเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม : SENA เผยแผนปี 66 ทุ่มหมื่นล้าน รุกขยายเพิ่ม 10 ธุรกิจใหม่ ตั้งเป้ายอดขาย 1.8 หมื่นล้านบาท

ONE. ปล่อยทีเซอร์อวดตัวละครฮีโร่สาว Mayu Shiina

มีตัวอย่างทีเซอร์ของ Mayu Shiina ฮีโร่ตัวละครสาวใน ONE. โปรเจ็กต์เกมฉลองครบรอบ 30 ปีของ ONE: Kagayaku Kisetsu e มาอัปเดต

เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากเกมที่ NEXTON และ novamicus หยิบเอานิยายภาพสำหรับผู้ใหญ่ (adult visual novel) ซึ่งเคยเปิดให้บริการบน PC ใน 1998 ก่อนจะถูกพอร์ตลง PlayStation ในปี 1999 มาพัฒนาเตรียมเปิดให้สาวกได้ฟินกับเรื่องราวของโลกที่เวลาหยุดนิ่งในช่วงหน้าหนาวของปี 2023 บนแพลตฟอร์ม Switch และ PC (Windows 10 / 11) สโตร์ญี่ปุ่น

ONE

คำอธิบายสั้นๆ หรือแท็กไลน์ของเกมนี้พูดถึงการมีอยู่ของโลกอื่น เป็นโลกที่ไม่มีที่ให้ไปไหนทั้งนั้น เพราะเวลาหยุดนิ่ง แต่ยังมีหวังหนึ่งเดียวเกี่ยวกับโลกแห่งนิรันด์ ส่วนงานอาร์ตจะยังไว้ใจให้ Itaru Hinoue มือวาดจากเวอร์ชั่นต้นฉบับมาดูแลงานดีไซน์ให้ทั้งหมด

อ่านข่าวเพิ่มเติม : Luna Abyss ฝ่าดงกระสุนลุยนรกเอเลี่ยนบนดวงจันทร์มรณะ

ไอซ์ ปรีชญา เผยสาเหตุต้องทำศัลยกรรม ใบหน้านี้เกิน 10 ล้าน

เป็นอีกหนึ่งสาวที่ต้องทำศัลยกรรม สำหรับนักแสดงสาว ไอซ์ ปรีชญา ที่ล่าสุด เจ้าตัวยอมเปิดใจถึงสาเหตุที่ต้องทำศัลยกรรมใบหน้า

จนถูกมองว่าเสพติดการทำศัลยกรรม และเล่าถึงความผิดพลาดหลังที่ทำศัลยกรรมมาจนปากเบี้ยว ในรายการ เม้าท์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิ้ม โดยไอซ์เล่าถึงช่วงชีวิตที่พลิกผันของตัวเองให้ฟังว่า เมื่อตอนเป็นนักแสดง ตอนนั้นเป็นนางเอกร้อยล้านแล้ว จำได้ว่ากำลังจะไปถ่ายซิตคอม ขับรถไปเอง หลับในชนกับรถ 6 ล้อ ไอซ์สลบ

ตอนนั้นคิดว่าไม่รอดแล้ว ไอซ์สลบไป 10 นาที แล้วตื่นมาเจอกู้ภัยที่มาช่วย ตอนนั้นเลือดเต็มหน้า ในใจก็ยังคิดว่าจะไปถ่ายงานยังไง ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลย

อาการไอซ์ตอนนั้นคือไหปลาร้าหัก ข้อมือหัก กระดูกซี่โครงข้างขวาหักไปทิ่มปอด ปอดรั่ว หน้าต้องเย็บ 3 ชั้น เสียโฉมเลย ต้องใช้หมอ 5 คนรักษา ศัลยกรรมพลาสติก หมอปอด หมอตา หมอสมอง แล้วก็หมอกระดูก

และอุบัติเหตุครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของการทำศัลยกรรม เพราะซีกขวาไปหมดเลยทั้งตัวและหน้า ตอนนั้นต้องไปหาหมอสัปดาห์ละครั้ง ไอซ์ไม่ส่องกระจกเลย 3 เดือน

ต้องเอาผมมาบังหน้า ยอมรับว่าตอนนั้นสภาพจิตใจแย่มาก เหมือนว่าเราหยุดงานด้วย แต่เราก็มีเวลาคิดเยอะขึ้น ก็พยายามหาหมอรักษาหน้าให้ดีขึ้น กว่าจะกลับมาเหมือนเดิมก็ใช้เวลา 2 ปี

ไอซ์ ปรีชญา

กับเรื่องที่ถูกมองว่าเสพติดศัลยกรรมนักแสดงสาวเผยว่า พอเริ่มไปทำ ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ แต่ก็เคยพลาด จะมีช่วงที่ทำแล้วพลาด มีช่วงนึงที่ฉีดโบท็อกซ์ไม่เท่ากัน 2 ข้าง เลยดูปากเบี้ยว กินน้ำก็ไหลออก

จนกระทั่งมีคนทักว่ายิ้มแล้วปากเบี้ยว ก็เลยต้องฝึกมัดกล้ามเนื้อให้บาลานซ์กัน การทำศัลยกรรมก็เริ่มจากอะไรที่เล็กๆ ก่อน ก็มีช่วงที่รู้สึกว่าทำเยอะไปควรจะหยุด ก็หยุดทำไปช่วงนึง ต้องรอให้หน้าเข้าที่ก่อนแล้วค่อยกลับไปหาหมอใหม่

ช่วงที่ทำจมูกแรกๆ ก็ไม่ชินหน้าตัวเอง กว่าจะลงตัวที่หน้าปัจจุบันทำจมูกไป 2 ครั้ง ถ้าถามมูลค่าทำหน้าก็คิดว่ามากกว่าค่าตัว ทำทุกอย่างทั้งหมดน่าจะเกิน 10 ล้านบาท

จากนั้นไอซ์ได้เล่าให้ฟังว่า ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าด้วย วันนึงนั่งอยู่ในรถกับคุณพ่อ แล้วคุยกันว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติ เปิดประตูรถเพื่อที่จะกระโดดลงไป แต่พ่อดึงกลับมาถามว่าเป็นอะไร เราก็บอกว่าเราไม่ปกติ แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร

ตอนนั้นน่าจะดาวน์สุดๆ ร้องไห้ไม่หยุด ต้องไปพบคุณหมอ ก็เป็นซึมเศร้ามา 8 ปีแล้ว สิ่งที่ฮีลใจครอบครัวสำคัญที่สุด เพื่อน เพื่อนร่วมงาน แฟนก็สำคัญ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ใจจะวาย! “กระแต อาร์สยาม” เต้นแรงตีลังกา สายเสื้อในขาดกระจุยกลางเวที

อ่วมอรทัย “เอฟเอ” ประกาศบทลงโทษ “มิโตรวิช” หลังหัวร้อนเกมแพ้ “แมนยูฯ”

สมาคมฟุตบอลอังกฤษ ลงโทษ อเล็กซานดาร์ มิโตรวิช ดาวยิงฟูแลม อย่างหนัก หลังผลักผู้ตัดสินเกมแพ้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในศึกเอฟเอ คัพ

สมาคมฟุตบอลอังกฤษ หรือ เอฟเอ ยืนยัน อเล็กซานดาร์ มิโตรวิช กองหน้าของ “เจ้าสัวน้อย” ฟูแลม จะถูกลงโทษแบน 8 นัด

เป็นที่เข้าใจกันว่า มิโตรวิช โดนใบแดงจากกรณีไปผลัก คริส คาวานาฟ ผู้ตัดสิน ในเกมที่ต้นสังกัดแพ้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-3 ในศึกเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีม เนื่องจากไม่พอใจที่ วิลเลียน กองหน้าเพื่อนร่วมทีม โดนใบแดงจากการทำแฮนด์บอลหน้าประตู

ข่าวกีฬา

ซึ่งล่าสุด สมาคมฟุตบอลอังกฤษ ได้ประกาศบทลงโทาอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว โดย มิโตรวิช จะถูกแบ 8 นัด อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวชดใช้โทษแบนไปแล้ว 1 นัด ดังนั้นจะไม่ได้ลงสนามให้ ฟูแลม ใน 7 เกมต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เอเย่นต์ ‘อาร์ตูร์’ ทำใจแข้งเดี้ยงจน ‘หงส์แดง’ ไม่คิดซื้อขาด

บาคาร่าเครดิตฟรี50

บาคาร่าเครดิตฟรี50 เว็บตรง ซื่อตรง ปลอดภัย รับกำไรสุดปัง

เว็บพนันออนไลน์โปรแรง แซงทุกค่ายเกมดัง บาคาร่าเครดิตฟรี50 ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ เริ่มต้นเล่นง่ายเพียงแค่สมัครสมาชิกกับเราผ่านเครือข่าย UFA356 ที่สามารถเริ่มต้นทำการเดิมพันเกมพนันครบวงจร สามารถใช้งานได้ง่ายผ่าน application โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศ 

ก็สามารถเล่นได้ทางโทรศัพท์มือถือมาพร้อมกับการทายผลของเกมไพ่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างฝ่ายผู้เล่น ฝ่ายเจ้ามือ และฝ่ายเสมอ มีการพัฒนารูปแบบของเกมให้มีความทันสมัยให้ท่านสามารถได้พบกับความตื่นตาตื่นใจ บาคาร่าออนไลน์ และเป็นเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมผู้คนใช้งานอย่างต่อเนื่อง

บาคาร่าเครดิตฟรี50

วิธีรับโปรโมชั่น บาคาร่าเครดิตฟรี50

ท่านจะได้พบกับ บาคาร่าเครดิตฟรี50 ที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำกำไรเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่นักพัฒนาหลายคนหลงใหลเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง วันนี้เรามาพร้อมกับวิธีรับโปรโมชั่น เพื่อที่จะทำให้ทุกท่านทำกำไรง่ายต่อการสร้างรายได้ยุคปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมความมั่นคง ให้ท่านได้พบกับเป้าหมายที่มีคุณภาพมากที่สุดในปัจจุบันดังต่อไปนี้

  1. เพียงแค่ท่านเข้าไปยังเว็บพนันออนไลน์ ยูฟ่าเบท สมัครสมาชิกเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับ username และ password
  2. เริ่มต้นใช้งานโดยการกรอก username และ password เพื่อ login เข้าสู่ระบบในการเล่นหลังจากนั้นกดรับโปรโมชั่นบาคาร่าเครดิตฟรี 50
  3. ท่านสามารถนำไปต่อยอดในการเล่น บาคาร่า ทดลองเล่น โดยเลือกฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง จะชนะมีฝั่งผู้เล่นและฝ่ายเจ้ามือซึ่งทำการทายผลถูกท่านก็จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
  4. เงื่อนไขในการรับโปรโมชั่นเครดิตฟรีขึ้นอยู่กับทางเว็บไซต์ที่เป็นคนกำหนด เพราะฉะนั้นก่อนการรับสามารถอ่านรายละเอียดก่อนรับจริงได้
  5. เกมบาคาร่าออนไลน์ถือเป็นเกมที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษอย่างอื่น เป็นจำนวนมากโดยท่านสามารถสมัครสมาชิกกับเรา และติดตามข่าวสารเพื่อรับโปรโมชั่นอย่างอื่นกับเราได้ด้วย

บาคาร่า ทดลองเล่น 

สมัครสมาชิกง่าย เกมไพ่ บาคาร่า รับผลตอบแทนเต็มจำนวนไม่มีการหักหัวคิว

ถือได้ว่า บาคาร่าเครดิตฟรี50 ในยุคปัจจุบัน เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ด้วยสองมือของท่านให้ได้พบกับอัตราการจ่ายสุดคุ้ม โดยใช้ระยะเวลาในการเล่นไม่ถึง 1 นาทีก็รู้ผลแพ้-ชนะ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเกมพนันออนไลน์ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นหลากหลายบริการให้ทุกท่านเริ่มต้นเดิมพันกับเราได้ง่าย กับการสมัครสมาชิก เกมไพ่ บาคาร่า เพื่อรับเครดิตเงินคืนตั้งแต่ครั้งแรกสามารถนำไปต่อยอดในการทำเงิน

เพื่อให้แก่สมาชิกทุกท่านได้พบกับบริการพนันออนไลน์ที่มีคุณภาพ รับประกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างราย เป็นที่ให้การยอมรับแก่ผู้เล่นทุกท่านทั่วทุกมุมโลก กฎบาคาร่า ให้ได้พบกับสิทธิประโยชน์ในการทำเงินครอบคลุมทุกช่องทางการทำกำไร เปิดบริการให้แก่ท่านทั้งหลายเลือกใช้บริการกับเราตลอดทั้งวันไม่มีปิด