มทร.สุวรรณภูมิ ฟรีค่าสมัคร-ลดค่าเทอม 50% หวังช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย

มทร.สุวรรณภูมิ ฟรีค่าสมัคร-ลดค่าเทอม 50% หวังช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย

การศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะคนยากจนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพไปวันๆ ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องตกงาน สูญเสียรายได้ หลายคนไม่สามารถมาทำงานหาเลี้ยงชีพแบบปกติได้ ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดกิจการ หรือทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนทำให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา ผู้ขาดรายได้ในรูปแบบ คนไทยไม่ทิ้งกัน จึงต้องช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข กล่าวว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองและนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จึงมีนโยบายและประกาศลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ทุกคณะโดยมีเงื่อนไข คือ นักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะได้รับส่วนลด 50 % และฟรีค่าสมัคร 300 บาท ทั้งระดับ ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก จะได้รับส่วนลดค่าสมัคร 50% สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรืองานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 0 3570 9085, 08 1780 6996, ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 0 3532 4179, 06 4298 2418, ศูนย์นนทบุรี 0 2526 6467 และศูนย์สุพรรณบุรี 0 3543 4017, 0 3543 4004 ต่อ 120